INGEBORG BLOEM

Salaris Administratie

De salarisadministratie is een belangrijk onderdeel van een onderneming met personeel.
De salarissen moeten op tijd worden berekend, maar de berekening moet ook juist zijn. Daarnaast moet iedere maand de aangifte loonheffingen worden ingediend en moeten er zo nu en dan formulieren van diverse instanties worden ingevuld.

Wij kunnen al deze zaken voor u uit handen nemen en de complete salarisadministratie voor u verzorgen.

De salarisadministratie bestaat uit de volgende onderdelen:
- Invoeren van de personeelsgegevens in de salarisadministratie
- Berekenen van de salarissen (per week, maand of 4-weken)
- Verzorgen van de salarisstroken
- Indienen van de maandelijkse aangifte loonheffingen
- Verzorgen van de jaaropgaven van de werknemers
- Opstellen van arbeidscontracten
- Verzorgen van de correspondentie met instanties m.b.t. de salarisadministratie